Coaching

Coaching & Mental Träning

För privatpersoner och för företag

Coaching kan innebära


  • Flera perspektiv
  • Målsättning med delmål
  • Brainstorming
  • Visualiseringar
  • Upptäcka dina mönster
  • Jobba med självbild o självkänsla
  • Enneagramskunskap
  • Lösningsfokus
  • Använda den inre kompassen
  • Handlingsplaner och struktur
  • Resursinventering
  • Träning i uttryck, kroppsspråk
  • Återkoppling / feedback
  • Utmaningar

...tillsammans skriver vi ett manus
- gör upp en plan för nya livsvägar...För dig som vill:


• byta karriär eller inriktning  

• släppa på gamla mönster som stör
• utforska dig själv och livet 

• utnyttja din fulla potential  

• starta företag 

• bolla dina idéer
• slipa på dina resurser 

• utvecklas som människa

• utvecklas som ledare
• få nya perspektiv

• kommunicera tydligare....

Att tänka är att samtala med sig själv.
Stöttar eller sänker du dig själv i dina tankar?

c22
bigstock-Best-Idea-Light-Bulbs-Concept-67921225
bigstock-Coach-Unlock-Potential--Motiv-315204481

Coaching för alla...


Filosofin är att alla kan göra positiva förändringar utifrån den plattform man står.
På jobbet eller privat. Rom byggdes inte på en dag - men en dag började Rom

att byggas, första vägen gjordes, första stenen sattes i en husgrund...


Att bli coachad är att börja se på sig själv i nytt ljus och att se möjligheterna istället för problemen. Bli medveten om din egen potential och dina utvecklingsmöjligheter. Sätta upp mål och planera framtiden. Det handlar också om att kunna växa i den roll du redan har. Är du företagare kan det vara skönt att bolla nya lösningar, personalfrågor och sitt ledarskap.

Kanske vill du utveckla din förmåga som förälder eller i ett ledarskap?
Vill du ställa om din energi och mentala tillstånd inför en viktig uppgift. Använda rätt kroppsspråk. Visualisera nya mål, kanske strukturera upp din ekonomi, starta företag,
bolla idéer,
väcka inspirationen...


Våra tankar är fyllda av kraft
Du får med dig tankeverktyg som kan användas både privat och i arbetet. Vi utgår ifrån din nuvarande situation och jobbar med realistiska mål. Nya tankar leder till nya handlingar
som i sin tur leder till nya resultat. Ett sätt att förändra självkänsla och självbild.

För vilket syfte?
Det handlar ofta om att kunna växa i den roll du redan har. Sätta upp mål och planera framtiden. Kanske vill du utveckla din förmåga som förälder, god vän, ledare eller chef?
Eller ställa om din energi och mentala tillstånd inför en viktig uppgift.
Det kan också vara att du önskar ändra livsinriktning - men vet inte hur och till vad.

Kanske känns det som om det saknas några pusselbitar för att nå en inre harmoni.


Du kan även få telefoncoaching
Vill du bli coachad på telefon. Boka tid, meddela att du vill ha telefoncoaching
och du blir uppringd.


Enneagrammet
Enneagram-modellen och dess nio grundkaraktärer ger insikt om våra unika drivkrafter.

Detta är en metod som förenklat ser vad som händer under stress och press och hur man kan jobba med sig själv. Modellen är suverän vid personlig utveckling, beteende-coaching,
par-terapier och vid konflikter.
Här finns även små utbildningar, workshops att gå på - bara för kul och för ökad förståelse för dig själv,
din familj, vänner och kollegor. 


Att fundera på...

– Vad är det du hoppas på
– Vad är viktigt för dig
– Har du det så som du anser att du borde
– Vad hindrar dig
– Vad är möjligt
– Vad är det minsta steget du kan ta för att starta en förändring
– Hur skulle det kännas om du fick det du hoppades på

Alla har vi talanger och möjligheter av olika slag
– dags att börja upptäcka och använda dina?

För att nå målen är det trots allt bara handling som räknas. Jobbet görs i verkliga livet
och av dig själv. Fokusera på ett steg i taget - då börjar du att ändra riktning.